Organizacja w marcu 2005 roku decyzją Walnego Zgromadzenia zmieniła nazwę ze Stowarzyszenia "Nasz Dom" na „Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych”. Podstawowa działalność stowarzyszenia polega na  jest wspieraniu tworzącego się ruchu spółdzielczości socjalnej w Polsce. Stowarzyszenie pomaga w tworzeniu spółdzielni socjalnych, zorganizowaniu ich od strony formalno-prawnej oraz tworzy warunki do prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Oprócz tego oferuje wspieranym spółdzielniom socjalnym pomoc doradczo-informacyjną w ich bieżącej działalności. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność dąży do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi oraz wymiany informacji zajęciowej pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi a innymi podmiotami gospodarczymi.