Członkowie Stowarzyszenia ACTUS w kwietniu 2005 r. zainicjowali spotkanie informacyjne dotyczące planów utworzenia pod patronatem stowarzyszenia - Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion". W spotkaniu tym uczestniczyły osoby z Wrocławia, Poznania, Bytomia i Nowej Rudy. Na spotkaniu wybrano Zarząd Spółdzielni i uchwalono statut. W maju 2005 r. odbyły się spotkania robocze dotyczące promocji spółdzielczości socjalnej oraz idei założenia spółdzielni. Po wielomiesięcznych perturbacjach związanych z losami projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niejasną procedurą rejestracyjną, dnia 1 września 2005 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000240507 Spółdzielni Socjalnej "WwwPromotion". Był to pierwszy taki podmiot w Polsce.