Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 11.08.2011 przez: Sąd Rejonowy Miasto Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Pod numerem KRS 0000392893
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych składających się z członków rodzin, przyjaciół, Wolontariuszy   i osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych.
Niepełnosprawni członkowie naszego stowarzyszenia żyją ze skromnych środków finansowych: Z  rent, świadczeń socjalnych oraz dofinansowania przez rodziców. Rodzice jednak wiecznie żyć nie będą. Jesteśmy pełni podziwu dla naszych podopiecznych, którzy muszą żyć ze świadomością, że są nieuleczalnie chorzy do końca życia. Osoby te mogą jednak funkcjonować w miarę normalnie pod warunkiem zażywania odpowiednich leków oraz będąc pod stałą opieką lekarzy specjalistów.
Według autorytetów krajowych i zagranicznych najważniejszą formą rehabilitacji dla tych osób jest rehabilitacja poprzez pracę, która w znacznym stopniu zapobiega nawrotom zaburzeń. Jednak możliwość znalezienia pracy na wolnym rynku przez te osoby jest prawie żadna. Nasze Stowarzyszenie po wielu rozmowach i konsultacjach postanowiło pomyśleć o powołaniu spółdzielni socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2007 roku (o spółdzielniach socjalnych) Według ustawy: „Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnych jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków.” Ustawa przewiduje powołanie spółdzielni przez co najmniej 5 osób fizycznych, lub przez dwie osoby prawne. W naszym przypadku możliwe jest jedynie powołanie spółdzielni przez dwie osoby prawne. Jedną osobą prawną jest Stowarzyszenie „Wszyscy Ludzie Dobrej Woli” – brak nam jednak drugiej osoby prawnej. Mamy dobry pomysł na prowadzenie działalności spółdzielni socjalnej. 

Pomysł ten przez naszych konsultantów został oceniony za dobry, a przede wszystkim możliwy do realizacji. Będziemy współpracować z każdym dla osiągnięcia przedmiotowego celu. Zwracamy się z prośbą do każdego kto może i chciałby pomóc.  Do organizacji rządowych i pozarządowych, do świata biznesu, do pracodawców, do stowarzyszeń, do fundacji, do osób prawnych i osób fizycznych. 

W dniu 19.12.2011 Zarząd Stowarzyszenia był na wyjazdowym sympozjum prowadzonym przez: „Centrum szkoleniowo-doradcze ekonomii społecznej Cogito” w Krakowie.  Mogliśmy podziwiać jak funkcjonuje hotel „U Pana Cogito”, w którym pracuje ponad 20 osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby te doskonale funkcjonują na swoich stanowiskach pracy, w swoim przyjaznym otoczeniu. Doskonale działa to w Krakowie, może też na mniejszą skalę w Poznaniu.

Wśród naszych podopiecznych są osoby z wykształceniem wyższym, średnim, zawodowym i podstawowym. W pomyśle dla działalności naszej Spółdzielni Socjalnej znaleźliśmy wspólny mianownik, taki który pozwoli pracować wszystkim. Zatrudnimy kilkanaście osób. Znamienna jest wypowiedź jednej z osób z wyższym wykształceniem: „U siebie mogę robić wszystko, to będzie przecież moja spółdzielnia.

W dniu 21.09.2011 wysłaliśmy pismo: Sondaż możliwości organizacji wspólnego spotkania, lub spotkań indywidualnych w celu omówienia spraw organizacyjno-finansowych związanych z postanowieniem powołania pierwszej w Polsce Spółdzielni Socjalnej Osób Niepełnosprawnych po Kryzysach Psychicznych.

Przedstawiciele:

Kontakt

Prezes Stowarzyszenia
Bogdan Nowicki
tel. 501-695-330